Om oss

Vi er et nystartet investeringselskap som investerer i aksje på forskjellige børser, målet er å bygge opp en portefølje som passer for vår strategi og som vil gi fremtidig avkastning, vi satser på aksje med forskjellige risiko og ha en viss spredning. På Oslo Børs har vi aksjer på hovedlisten, axess og noen unoterte, og pr nå har vi aksje på NYSE, men vil utvide etter hvert som vi får mere kunnskap og tid til å sette oss inn i andre selskaper som er notert på andre børser.

Pr nå er vi 3 personer som eier investeringselskapet. 2 er norske og en er Thailandsk statsborger.
Om vi kommer til å utvide eller satse på andre områder får tiden vise, men vi er alltid åpne for nye muligheter.