Investeringer

Foreløpig har vi investert i følgene selskaper:

Oslo Børs:

Aker, Aker BP, BW LPG, Frontline, Golden Ocean Group, Grieg Seafood, Marine Harvest, Ocean Yield, Orkla og Stolt-Nielsen

New York Stock Exchange:

Nordic Amern Offshore, Nordic American Tankers og Ship Finance International

Etter hvert kommer vi til å legge ut nyheter knyttet til våre investeringer ettersom websidene blir oppdaterte og kommer i sin endelige form.